ELAVNURK

Arenguks vajab inimlaps kokkupuudet elava loodusega. Parim arendaja on mets, aga teda pole alati käepärast. Loodusmajas püüame pakkuda võimalust näha ja tunnetada loodust läbi loomariigi esindajate. Teod jt selgrootud, kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad – kõik on esindatud. Kes ainult näeb ja kes jõuab suhetes kaugemale, see sõltub juba konkreetse lapse ja looma koostööst. Lastel ainatakse mõista, et loomade jaoks on see kodu ja meie oleme nende külalised.

ELAVNURKA ON OODATUD kõik Nõmme huvikooli loodusmaja ringide õpilased vastavalt tunniplaanile.

Vastavalt eelnevale kokkuleppele – nommeloodusmaja@gmail.com  55639249 – toimuvad atesteeritud TASULISED AKTIIVÕPPE-PROGRAMMID lasteaiarühmadele ja klassidele (kohaldatav ka sõpruskondadele ja peredele)  https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/loomariigi-mitmekesisus-i-kooliaste-lasteaed   Programmide toimumise aeg vastavalt kokkuleppele tööpäevadel 8:00-14:00 või puhkepäevadel.

Elavnurka on oodatud lemmikloomade hooldamist puudutavate küsimustega linnakodanikud ja huviliste väikelastega pered esmaspäeviti 18:00-19:00 (välja arvatud kõik koolivaheajad). Soovitav ette helistada. Kovidiga tulenevalt haridusasutuste jaoks välja töötatud erireeglite ajal me külalisi vastu võtta ei saa.

Elavnurgal on häid sõpru, kes toetavad! SUUR AITÄH Nõmme Erakooli peredele, kes juba aastast 2012 annetavad loomade hoolduseks oma jõululaada tulud. SUUR AITÄH eraannetajatele, Augustitreffi lastele ja kõigile, kes on aidanud. Projektipõhiselt tuleb osa loomade hoolduse kuludest linna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, asukohapõhiselt soojendab ja katab Tallinna Nõmme Huvikool.

Erandjuhtudel saab lühendatud loomariigi programmi läbi viia ka lasteaias või mujal kohapeal, info nommeloodusmaja@gmail.com 55639249 

nlmmihkelELAVNURK