ÕPPEMATERJALID

Siit leiab meie ja veidi ka teiste keskkonnaharidusega tegelevate seltskondade poolt välja töötatud ja avalikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjale.

Keskkonnamängude kogumik

Mängude kogumik on koostatud 2010. aastal Tallinna Keskkonnaametis Interreg IVA projekti „Ühtne suhtlev Baltikum – COBWEB“ raames, koostaja Eve Külmallik. Enamik mänge on valitud paljudest mängukogumikest, osa on loodud selle kogumiku jaoks.

Cobweb mängude kogumik

Brožüürid. Õuesõppe käsiraamat

Allolev komplekt koosneb käsiraamatust ja sinna juurde kuuluvatest lisadest. Kogu on välja antud Eesti-Rootsi rahvusvahelise projekti COMENIUS REGIO raames meiepoolsete partnerite – Tallinna Haridusamet, Tallinna Nõmme Põhikool, MTÜ Nõmme Loodusmaja – koostööna. Brožüüris leiab artikleid inspireerimaks õuesõppe läbiviijaid, lisad on seotud teksti teemadega. Jooniste liikide nimekirja leiab käsiraamatu viimaselt leheküljelt.

Töövihik õpetajale

Järgnev töövihik sai koostatud abiks õpetajatele, kes tahavad ise koos klassiga Pääsküla raba loodusõpperajale minna. Brozüüris olid kõik loodusraja stendide tekstid, mida kasutades sai koostada just oma klassile sobivad töölehed. Lisaks oli välja toodud soovitatavate marsruutide skeemid ning vihiku lõpus üldhariv tekst Pääsküla raba tekkimisest ja arengust. Trükis sai välja antud KIKi toel. 

Nüüdseks on olukord muutunud, Pääsküla raba on võetud kaitse alla, stendid on osaliselt välja vahetatud ja asendatud Keskkonnaameti uute stendidega. Pääsküla raba tundmaõppimiseks sobib töövihik endiselt. 

Rabaelanikud – joonistatud pildid+tekst

See brozüür tutvustab Pääsküla rabas enam esinevaid liike. Lapsesõbralikud joonistused ja lühike iseloomustav tekst võimaldavad algklasside õpilastel iseseisvalt kohaliku raba taimi-loomi tundma õppida. Trükis on välja antud KIKi toel.

Lauamäng RABASEIKLUS

Alljärgnevad neli komplekti – fotod rabas elajatest koos mõnede huvitavate faktidega nende elust – on osa MTÜ Nõmme Loodusmaja ja Tartu Keskkonnahariduskeskuse ühistööna valminud lauamängust RABASEIKLUS, mängu idee autor Jaanus Mehikas, teemakaardid Tartu loodusmaja õpetajatelt.

Poiste mängud rabas. Foto Lada Mehikas
nlmmihkelÕPPEMATERJALID