Välisprojektid

Välisprojektid

COMENIUS REGIOcomenius-logo
Rahvusvaheline Comenius Regio projekt Nature as a Pedagogical Tool (Loodus kui pedagoogiline töövahend) – NATOOL
elukestev
toimumisaeg – august 2011 kuni juuli 2013
eesmärk – õpilastes loodusesse lugupidava suhtumise ja säästva eluviisi kasvatamine, Läänemere kaitsmise propageerimine ning õuesõppe väärtustamine koolides
tegevused – mõlemil pool Läänemerd korraldatakse õpilastele õppekavapõhiseid õuesõppepäevi; õpetajatele ja administratsiooni esindajatele korraldatakse ühiseid rahvusvahelisi seminare ja koolitusi; ühistööna valmivad õpetajatele mõeldud trükised nõuannetega õuetundide läbiviimiseks
Projekti partnerid Tallinnas
Tallinna Haridusamet
MTÜ Nõmme Loodusmaja
Tallinna Nõmme Põhikool
Projekti partnerid Rootsis
Norrtälje kommun
Uppsala Universiti Erken Laboratori
Montessoriskolan Norrtälje
Svanbergan Skolan

Projekti kajastus Tallinna Haridusameti kodulehel:
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Comenius-Regio-projekt-Loodus-kui-pedagoogiline-toovahend-Nature-as-a-Pedagogical-Tool-Natool

Meie tegevused projektis fotod tegevustest – http://nagi.ee/photos/Lada/sets/355875/
23.-28.okt 2011 – osalemine Rootsis projekti avaseminaril ja õpetajate koolitusel (+ Nõmme loodusmaja tööd tutvustava ingliskeelse esitluse ettevalmistamine

2012 a. 14.nädalal – Nõmme Põhikooli õpilastele läbi viidud fotokonkurss LINNALOODUS
parimad tööd http://nagi.ee/photos/Lada/sets/346379/

11.-12.apr 2012 – osalemine Rootsis projekti adminpoole töökoosolekul
8.-10.mai 2012 – Norrtälje Montessoriskolan klassile looduslaagri korraldamine Prangli saarel

Juunis 2012 – töökoosolekud Nõmme PK-s, THA-s ja Nõmme loodusmaja tutvustava ingliskeelse rull-stendi koostamine ja kujundamine
12.-19.aug 2012 – Rootsis projektis osalevate looduskeskuste õpetajatele mõeldud koolitus (­+ Nõmme loodusmaja programme tutvustava ingliskeelse esitluse ettevalmistamine)

Sept 2012 – näidis-õuesõppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine Tallinna koolide õpetajatele

okt 2012 – 44.nädala õuesõppe seminari ettevalmistamine – Rootsi partnerite vastuvõtmine Tallinnas 29.10.-01.11; Tallinna ja Norrtälje õpetajatele seminari läbiviimine 30.10.-01.11.2012

adminVälisprojektid