Aktiivõppeprogrammid

LOOMARIIK (I kooliaste, 2 juhendajaga)

Programm on seotud riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse järgmiste teemadega

 • Maismaaloomad, nende välisehitus ja mitmekesisus. Loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad.
 • Veetaimede ja –loomade erinevus maismaaorganismidest.
 • Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“

Läbiviimise koht: Nõmme loodusmaja Õie tn 14

ligipääs ühistranspordiga: bussid 10, 23, 27 Nõmme peatus Pärnu maanteel ja Turu platsil; bussid 36 ja 45 peatus Roheline; bussid 14, 18 peatus Valdeku Vabaduse puiesteel

Läbiviidav igal aastaajal; programmi kestvus 2 x 45 min; töö korraga kahes grupis kahes erinevas ruumis.

Programmi käik

Õpitakse eristama kala, roomajat, lindu, imetajat ja selgrootut, sh putukat, ning seostama looma välimust tema elupaigaga; räägitakse inimtegevuse ja looduskeskkonna seostest.

Vastavalt eelnevale kokkuleppele õpetajaga võib pikemalt käsitleda teemat „inimene ja koduloom“ või „inimene ja lemmikloom“.  Vahetu kokkupuute kaudu elavnurga arvukate asukatega arendatakse empaativõimet.

 

PÄÄSKÜLA  RABA  LOODUSÕPPERAJAL  (I kooliaste, 1 retkejuht)

Programm on seotud riikliku õppekava I  kooliastme loodusõpetuse  järgmiste teemadega 

 • Taimed, loomad ja seened eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus
 • Organismide rühmad ja kooselu
 • Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. Plaani järgi liikumine.

Läbiviimise koht ja aeg

Pääsküla raba loodusõpperada (õpperaja algus Hiiu tn 48 kõrvalt); ligipääs ühistranspordiga: bussid 14, 18, 33 Hiiu peatus Vabaduse puiesteel; läbiviidav igal aastaajal; programmi kestvus 4 x 45 min (+puhkepaus õpilaste enda poolt kaasa võetud söögi-joogi tarbimiseks); läbitav teekond 4 km.  Retk lõpeb Vabaduse puiesteel, bussid 14, 18, 33

Programmi käik (mida saab alati muuta vastavalt õpetaja vajadustele)

Õpitakse tundma erinevaid liike ja raba kui ökosüsteemi; määratakse ilmakaari, õpitakse liikuma kaardi või plaani järgi; vaadeldakse turbaauke, kraave, allikaid. Rühmatöös juhendatakse õpilasi otstarbekalt kasutama oma nutiseadmeid – objektide jäädvustamiseks, liikide määramiseks, asukoha kindlakstegemiseks

 

INIMESE JÄLG MAASTIKUL  ( 4.klass ja vanemad, 1 retkejuht)

Programm on seotud riikliku õppekava  II kooliastme loodusõpetuse järgmiste teemadega

 • Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine.
 • Pinnavormid. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.
 • Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid.
 • Vesi kui aine; vesi kui elukeskkond. Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Veereostumine ja kaitse.

Läbiviimise koht ja aeg

Retk algab Männiku bussipeatuses (hoone Männiku tee 104a juurest); ligipääs ühistranspordiga: bussid 5, 32, 33 Männiku peatus Männiku teel;  programmi kestvus 5 x 45 min (+ puhkepaus õpilaste enda poolt kaasa võetud söögi-joogi tarbimiseks); läbitav teekond 4-6 km, vastavalt eelnevale kokkuleppele klassi õpetajaga. Retk lõpeb Vabaduse puiesteel, bussid 14, 18, 33

Programmi käik

Õpitakse eristama loodusvarasid liiva, kruusa, turvast ning tundma nende kasutusalasid. Vaadeldakse erinevaid liike ning tutvutakse raba kui ökosüsteemiga. Otsitakse inimtegevuse märke Männiku liivikutel, metsas ja rabas; arutletakse inimtegevuse mõju ning keskkonnakaitse vajalikkuse teemadel. Rühmatöös juhendatakse õpilasi otstarbekalt kasutama oma nutiseadmeid – objektide jäädvustamiseks, liikide määramiseks, asukoha kindlakstegemiseks jms.

 

PÄÄSKÜLA RABA LOODUSÕPPERAJAL (4.klass ja vanemad, 1 retkejuht)

Programm on seotud riikliku õppekava  II kooliastme loodusõpetuse järgmiste teemadega

 • Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine.
 • Pinnavormid. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.
 • Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.
 • Vesi kui elukeskkond.

Läbiviimise koht ja aeg

Pääsküla raba loodusõpperada (õpperaja algus Hiiu tn 48 kõrvalt); ligipääs ühistranspordiga: bussid 14, 18, 33 Hiiu peatus Vabaduse puiesteel; läbiviidav igal aastaajal; programmi kestvus 4 x 45 min (+puhkepaus õpilaste enda poolt kaasa võetud söögi-joogi tarbimiseks); läbitav teekond 4 km.  Retk lõpeb Vabaduse puiesteel, bussid 14, 18, 33

Programmi käik

õpitakse tundma erinevaid liike ja raba kui ökosüsteemi. Otsitakse inimtegevuse märke rabas; arutletakse turba kasutamise üle enne ja nüüd, räägitakse kaitsealade ja loodusrabade teemadel. Rühmatöös juhendatakse õpilasi otstarbekalt kasutama oma nutiseadmeid – objektide jäädvustamiseks, liikide määramiseks, asukoha kindlakstegemiseks jms.

adminAktiivõppeprogrammid