Õppematerjalid

Siit leiab meie ja vähesel määral ka teiste keskkonnaharidusega tegelevate üksuste poolt välja töötatud ja avalikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjale.

Mängud

Mängude kogumik on koostatud 2010. aastal Tallinna Keskkonnaametis Interreg IVA projekti „Ühtne suhtlev Baltikum – COBWEB“ raames. Koostamist juhtis  Nõmme loodusmaja, koostaja Eve Külmallik. Enamik mänge on valitud paljudest mängukogumikest, osa on loodud selle kogumiku jaoks.

Cobweb mängude kogumik

Trükised

Allolev komplekt koosneb käsiraamatust ja sinna juurde kuuluvatest lisadest. Kogu on välja antud Eesti-Rootsi rahvusvahelise projekti COMENIUS REGIO raames meiepoolsete partnerite – Tallinna Haridusamet, Tallinna Nõmme Põhikool, MTÜ Nõmme Loodusmaja – koostööna. Brožüüris leiab artikleid inspireerimaks õuesõppe läbiviijaid, lisad on seotud teksti teemadega. Jooniste liikide nimekirja leiab käsiraamatu viimaselt leheküljelt.

See töövihik on koostatud abiks hakkajatele õpetajatele, kes tahavad ise koos klassiga Pääsküla rabarajale õppima-matkama minna. Brozüüris on kõik loodusraja stendide tekstid, mida kasutades saab koostada just oma klassile sobivad töölehed. Lisaks on välja toodud soovitatavate marsruutide skeemid ning vihiku lõpus on üldhariv tekst Pääsküla raba tekkimisest ja arengust. Trükis on välja antud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Töövihiku trükivarianti jaotati tasuta Nõmme-Mustamäe piirkonna koolidele, veel saavad huvilised õpetajad seda ka Nõmme loodusmajast.

Brozüür tutvustab Pääsküla rabas enam esinevaid liike. Lapsesõbralikud joonistused ja lühike iseloomustav tekst võimaldavad algklasside õpilastel iseseisva tööna taimi-loomi tundma õppida. Trükis on välja antud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Trükist jaotatakse tasuta Nõmme-Mustamäe piirkonna koolidele ja klassikomplekti jagu jääb neid Nõmme loodusmajja rabaretkedele tulevatele lastele kasutamiseks.

Alljärgnevad neli komplekti – fotod rabas elajatest koos mõnede huvitavate faktidega nende elust – on osa mitme organisatsiooni ühistööna valminud lauamängust RABASEIKLUS. Mänge jagati projekti jaotuskava alusel Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonna keskkonnahariduskeskustele, Tallinna Nõmme, Mustamäe, Kristiine ja Haabersti koolidele, Nõmme piirkonna vaba aja keskustele ja Tallinna keskkonnaharidusega tegelevatele asutustele.

nlmmihkelÕppematerjalid